โปรโมชั่น เปิดตัวโรงแรม ภายในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 เท่านั้น

Posted by: Encony Admin
Category: Uncategorized

โปรโมชั่นเปิดตัวโรงแรม ภายในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 เท่านั้น

ห้องพักราคาสุดพิเศษเพียงคืนละ 1000 บาท / ห้อง  (รวม Vat และ service charge)

* ราคาดังกล่าวไม่รวมอาหารเช้า อาหารเช้า 200 บาท / ท่าน (ราคาอาหารเช้ายังไม่รวม vat และ service charge)

* สำหรับเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร เข้าพักฟรี (กรณีไม่ใช้เตียงเสริม)

* อัตราค่าบริการเตียงเสริม 600 บาท / ท่าน

Encony Admin