ความหมายของสัญลักษณ์

THE EnCony โครงการที่พักอาศัยจากแรงบันดาลใจของธรรมชาติ สู่การออกแบบเพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พักอาศัย
ที่ผสานเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน
ให้ผู้พักอาศัยใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขท่ามกลางธรรมชาติ

รูปแบบ: ดอกม่วงเทพรัตน์ สัญลักษณ์แห่งพระเมตตา
          ด้วยแรงบันดาลใจจากพระเมตตาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะ
เพื่อพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์อันเป็นฐานที่ตั้งของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi โครงการที่พักอาศัย THE EnCony
ซึ่งก่อตั้งขึ้นในพื้นที่เดียวกัน จึงใช้ดอกม่วงเทพรัตน์มาเป็นสัญลักษณ์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ                                                                                        พร้อมดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจภายใต้ค่านิยม SPIRIT ของกลุ่ม ปตท. ที่รวมทุกกลีบดอกอันเป็นองค์ประกอบของค่านิยมแต่ละตัวให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และมีเกสรสีเหลืองทองที่แสดงถึงความเจริญงอกงามอย่างยั่งยืน

โทนสี: ม่วงทอง
สีม่วง : สื่อถึงความรู้สึกสงบและผ่อนคลายที่จะได้รับจากโครงการ THE EnCony
สีทอง : สื่อถึงความหรูหรามีระดับแบบ Exclusive ที่โครงการ THE EnCony

THE EnCony

The new modern rooms inspired by the nature of living. As the high ceiling, our guests will be given feeling of comfort warmth and relaxation together with full in room amenities. Our service could be customized by your living lifestyle both short and long stay.

THE EnCony Residential Hotel is located in Wangchan Valley, Rayong in EECI.
The interesting places nearby are as follows

Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC)

1.9 km / 5 mins

Kamnoetvidya Science Academy (KVIS)

1.4 km / 4 mins

Wangchan Forest Learning center

2.5 km / 5 mins

Wangjuntr Golf Park

5.4 km /  15 mins

Suan Lamai

6 km  /  15 mins

Wat Namtok Thammarot

4.7 km / 10 mins

Khao Khitchakut National Park

110 km / 1 hr 40 mins